Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 162                                               

ಪ್ರಕಾಶ

ರೇಡಿಯೊಮಾಪನದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಕಾಶ ವು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮೇಲ್ಮೈಯು ಪ್ರತಿ ಏಕಮಾಘನ ಕೋನ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಏಕಮಾನ ಪ್ರಕ್ಷೇಪಿತ ಚದರಳತೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರಸೂಸಿದ, ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಿದ, ಪ್ರಸರಿಸಿದ ಅಥವಾ ಪಡೆದ ವಿಕಿರಣ ಪ್ರಸರ. ರೋಹಿತದ ಕಾಂತಿಯು ಪ್ರತಿ ಏಕಮಾನ ಆವರ್ತನ ಅಥವಾ ತರಂಗಾಂತರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೇಲ್ಮೈಯ ಕಾಂತಿ. ಇದು ವ ...

                                               

ಪ್ರತಿದ್ರವ್ಯ

ಪ್ರತಿದ್ರವ್ಯ ಎಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಣಗಳ ವಿರುದ್ಧವಾದ ವಿದ್ಯುದಾಂಶ ಕಣಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ದ್ರವ್ಯ ಅಥವಾ ವಸ್ತು.ಈ ವಿರುದ್ಧ ವಿದ್ಯುದಾಂಶ ಕಣಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಕಣ ಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.ಪ್ರತಿಕಣಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಣಗಳ ಎಲ್ಲಾ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ವಿರುದ್ಧವಾದ ವಿದ್ಯುದಾಂಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ.

                                               

ಪ್ರಸರಣೆ

ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳು, ಘನವಸ್ತುಗಳು, ದ್ರವಗಳು ಮತ್ತು ಅನಿಲಗಳು ದೊಡ್ಡ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿವೆ. ಚಿಕ್ಕ ಕಣಗಳನ್ನು ಅಣುಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಣುಗಳು ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿವೆ. ಅವುಗಳ ವೇಗವು ತಾಪಮಾನದ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಿಭಿನ್ನ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ...

                                               

ಬಣ್ಣ

Color entry by Barry Maund in the Stanford Encyclopedia of Philosophy Bibliography Database on Color Theory, Buenos Aires University REDIRECT Template:IEP The Effect of Color | OFF BOOK Documentary produced by Off Book web series ROY G. BIV: An E ...

                                               

ಬಲ

ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬಲ ಎಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಸ್ತುವಿನ ಚಲನೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಅಥವಾ ನಿಶ್ಚಲ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಬಾಹ್ಯ ಶಕ್ತಿ. ಇದನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಬಳಸುವ ಏಕಮಾನ ನ್ಯೂಟನ್.

                                               

ಬೆಂಕಿ

ಬೆಂಕಿ ಯು ಕೆಲವು ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಜ್ವಲನದಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಶಾಖ ಹಾಗು ಬೆಳಕಿನ ರೂಪದ ಶಕ್ತಿ. ಜ್ವಾಲೆ ಬೆಂಕಿಯ ಗೋಚರಿಸುವ ಭಾಗ. ಸಾಕಷ್ಟು ಬಿಸಿಯಿದ್ದರೆ, ಅನಿಲಗಳು ಅಯಾನೀಕೃತವಾಗಿ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಬಹುದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವುದನ್ನು ಬೆಂಕಿ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದ ...

                                               

ಬೈಜಿಕ ಕ್ರಿಯಾಕಾರಿ

ಬೈಜಿಕ ಕ್ರಿಯಾಕಾರಿಯನ್ನು ಮೊದಲು ಪರಮಾಣು ಗುಡ್ಡೆ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದರು,ಇದೊಂದು ಸುಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೈಜಿಕ ಸರಪಣಿ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸುವ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ.ಬೈಜಿಕ ಕ್ರಿಯಾಕಾರಿಗಳನ್ನು ಬೈಜಿಕ ಸ್ತಾವರಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಹಡಗುಗಳನ್ನು ನೂಕಲು ನೋದನಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ ...

                                               

ಬೈಜಿಕ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ

ಬೈಜಿಕ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ವು ಪರಮಾಣು ಬೀಜಗಳ ಘಟಕಗಳು ಮತ್ತು ಸಂವಹನಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಬೈಜಿಕ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಬೈಜಿಕ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದ ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಪರಿಚಿತ ಅನ್ವಯಗಳು ಆದರೆ, ಬೈಜಿಕ ವೈದ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಹಾಗೂ ಕಾಂತೀಯ ಅನುರಣನ ಚಿತ್ರಣ, ಬೈಜಿಕ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳು ...

                                               

ಬೈಜಿಕ ಸಂಲಯನ

ಬೈಜಿಕ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಬೈಜಿಕ ಸಂಲಯನವು ಬೈಜಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪರಮಾಣು ಬೀಜಗಳು ಅತೀ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಶೀಘ್ರ ಜವದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಳಿಸುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಹೊಸ ಪರಮಾಣು ಬೀಜವನ್ನು ಸೃಷ್ಠಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ದ್ರವ್ಯವು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡದೇ ಸ್ವಲ್ ...

                                               

ರಾಕೆಟ್

ರಾಕೆಟ್ ಒಂದು ಕ್ಷಿಪಣಿ, ವ್ಯೋಮನೌಕೆ, ವಾಯುನೌಕೆ ಅಥವಾ ಎಂಜಿನಿಂದ ಮೇಲ್ಮುಖ ಒತ್ತಡಕ್ಕೊಳಪಟ್ಟು ಕಾಯ‍ನಿರ್ವಹಿಸುವ ವಾಹನವಾಗಿದೆ. ರಾಕೆಟ್ ಎಂಜಿನಿನ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯು ರಾಕೆಟ್‍ನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೆ ಇರುವ ನೋದನಕಾರಿಯಿಂದ ಬಳಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ರಾಕೆಟ್ ಎಂಜಿನ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯ ತತ್ವದ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯನಿ ...

                                               

ರಾಮನ್ ಪರಿಣಾಮ

೧೯೭೦: ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಸರ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ವೆಂಕಟ ರಾಮನ್ ರವರು ಸಣ್ಣ ಕಣದ ಮೂಲಕ ಬೆಳಕನ್ನು ಹಾಯಿಸಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಚದುರುವಿಕೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿದರು. ಬೆಳಕಿನ ವರ್ತನೆ ಬಗ್ಗೆ ನಡೆಸಿದ ಸಂಶೋಧನೆಗಾಗಿ ೧೯೩೦ ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಭೌತ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ನೀಡಲಾಗುವ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿ ...

                                               

ರೇಡಾರ್

ಒಂದು ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅಭಿಮುಖ ನಿಂತು ನೀವು ಓ ಎಂದು ಕೂಗಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಪ್ರತಿಫಲಿಸಿ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಯಾಗಿ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿಸುತ್ತದೆ.ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿಗೂ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಗೂ ನಡುವಿನ ಸಮಯದ ಅಂತರ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕಿರುವ ದೂರವನ್ನು ಅಳತೆ ಮೂಡಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.ರೇಡಾರ್ ಕೆಲಸ ಮೂಡುವು ...

                                               

ರೋಹಿತ ದರ್ಶಕ

ಅಶ್ರಗವನ್ನು ಬಳಸಿ ಸಂಕೀರ್ಣ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಶುದ್ದ ರೊಹಿತವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಉಪಕರಣವೇ ರೊಹಿತ ದರ್ಶಕ.ಕಡಿಮೆ ಆಗಲವಿರುವ ಸೀಳುಗುಂಡಿಯ ಮೂಲಕ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವ ಬೆಳಕನ್ನು ಬಿಡಲಾಗುತ್ತದೆ.ಅಶ್ರಗದ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಸೂರಗಳನ್ನಿಡಲಾಗುತ್ತದೆ.ಇದರಿಂದ ಬಣ್ಣಗಳ ಅಧಿವ್ಯಾಪನೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.ಯಾ ...

                                               

ಲೇಸರ್

ಲೇಸರ್ ನ ವಿಸ್ತೃತ ರೂಪ ಲೈಟ್ ಆಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೈ ಸ್ಟಿಮುಲೇಟೆಡ್ ಎಮಿಶನ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯೇಶನ್ - ವಿಕಿರಣ ಚೋದಿತ ಉತ್ಸರ್ಜನೆಯಿಂದ ಬೆಳೆಕಿನ ವರ್ಧನೆ ಎಂಬುದಾಗಿದೆ. ೧೯೬೦ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಥಿಯೋಡೋರ್ ಹೆಚ್. ಮೈಮೆನ್ ಎನ್ನುವವರು ಹ್ಯೂಜಸ್ ಲ್ಯಾಬೋರೇಟರಿಯಲ್ಲಿ ಲೇಸರ್ ನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಿದರು. ಇದರ ಮೂಲವು ...

                                               

ವಿಕಿರಣ

ಭೌತವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ವಿಕಿರಣ ವು ಅಲೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಚಲಿಸುವ ಅಣುವಿನ ಕಣಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುವ ಶಕ್ತಿ.ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ಸದುಪಯೋಗ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಶುರುವಾಗಿದೆ.

                                               

ವಿಕಿರಣ ಮಾಲಿನ್ಯ

ವಿಕಿರಣಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆಯಾನಿಭವಿಸು ಮತ್ತು ಆಯಾನಿಭವಿಸದ ವಿಕಿರಣಗಳೆಂದು ವಿಂಗಡಿಸಬಹುದಾಗಿದ್ದು.ಅಯಾನಿಭವಿಸುವ ವಿಕಿರಣಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಿವೆ.ಅತ್ತಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಕಿರಣಗಳಾದ ಗಾಮ ವಿಕಿರಣಗಳು ಎಕ್ಷ-ಕಿರಣಗಳು,ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕಿರಣಗಳು,ಆಲ್ಫ ಕಿರಣಗಳು ಬೀಟಾ ಕಿರಣಗಳು ಮುತಾದ ವಿ ...

                                               

ವಿಕಿರಣಶಾಸ್ತ್ರ & Sonology

ವಿಕಿರಣಶಾಸ್ತ್ರ & Sonology ರೇಡಿಯಾಗ್ರಫಿ & ಸೋನೊಗ್ರಫಿ ನಡುವಿನ ಭಿನ್ನತೆ ಏನು? ಮೇಲ್ಮೈ ಮೇಲೆ, ರೇಡಿಯೋ ತಂತ್ರಜ್ಞರು ಮತ್ತು ರೋಗನಿರ್ಣಯದ ವೈದ್ಯಕೀಯ sonographers ಹೋಲುತ್ತದೆ ಕೆಲಸ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಇದೇ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಕಾಣುತ್ತವೆ: ಎರಡೂ ದೇಹದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು. ಚಿತ್ರಗಳ ...

                                               

ವೇಗ

ವೇಗ ಎಂದರೆ, ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಗೊತ್ತಾದ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಒಳಗೆ ಆದ ಸ್ಥಾನಪಲ್ಲಟದ ದರ. ವೇಗ ಒಂದು ಸಮಯಾಧಾರಿತ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ವೇಗ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವ ವಸ್ತುವಿನ ಜವ ವಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಜವಕ್ಕೆ ದಿಕ್ಕಿನ ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ವೇಗಕ್ಕೆ ದಿಕ್ಕಿನ ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ವೇಗವು ಶಾಸ ...

                                               

ವೈಮಾನಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರ

ವೈಮಾನಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರ ವು ೨೦ ನೇ ಶತಮಾನದ ಆರಂಭ ಕಾಲದ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಗ್ರಂಥವಾಗಿದ್ದು ವಿಮಾನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಕುರಿತಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿರುವ ವಿಮಾನಗಳು ನಿಜಕ್ಕೂ ರಾಕೆಟ್ನಂತಹ ತುಂಬ ಮುಂದುವರೆದ ಹಾರುವ ಯಂತ್ರಗಳು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

                                               

ಸಂವೇಗ(ಮೊಮೆಂಟಮ್)

ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟದಲ್ಲಿ ಕ್ಷಿಪ್ರವಾಗಿ ಚಲಿಸುವ ಚೆಂಡನ್ನು ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು ಕಷ್ಷ. ಅದೇ ಚೆಂಡು ಸಾಧಾರಣ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವಾಗ ಹಿಡಿಯುವುದು ಸುಲಭ.ಒಂದೇ ಜವದಲ್ಲಿ ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವ ಕಾರು ಮತ್ತು ಸ್ಕೊಟರ್ ದುರದೃ ಷ್ಟವಶಾತ್ ಪರಸ್ಪರ ಡಿಕ್ಕಿಯಾದರೆ ಸ್ಕೊಟರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹಾನಿಯೂಗುತ್ತದೆ. ...

                                               

ಸದ್ದು

ಅಡಾವುಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪುನರ್ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಆಡಂಬರ ಲೇಖನಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಸದ್ದು ಕೇಳಲು ಅಹಿತಕರ, ಜೋರು ಅಥವಾ ವಿಚ್ಛಿದ್ರಕಾರಕ ಎಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾದ ಅನಗತ್ಯ ಶಬ್ದ. ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ, ಸದ್ದು ಮತ್ತು ಶಬ್ದದ ನಡುವೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಎರಡೂ ಗಾಳಿ ಅಥವಾ ನೀರಿನಂತಹ ಒಂದು ಮಾಧ್ ...

                                               

ಸಮಸ್ಥಾನಿ

ಸಮಸ್ಥಾನಿ ಎಂದರೆ ಒಂದು ಮೂಲಧಾತುವಿನ ಭಿನ್ನ ಪರಮಾಣು ತೂಕವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಒಂದು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಮಾಣುಗಳು. ಸಮಸ್ಥಾನಿಗಳ ಪರಮಾಣು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟಾನ್‌ನ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಮನಾಗಿದ್ದರೂ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್‌ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ.ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಜಲಜನಕ ಮೂರು ಸಮಸ್ಥಾನಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.ಇದರ ಅತ್ಯಂತ ಹೇ ...

                                               

ಸಾಂದ್ರತೆ

ಸಾಂದ್ರತೆ ಎಂದರೆ ವಸ್ತುವಿನ ಏಕಮಾನ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯ ಅಳತೆ. ಗಾತ್ರ V, ರಾಶಿ m, ಸಾಂದ್ರತೆ D ಆದಲ್ಲಿ D = m / V {\displaystyle D=m/V}. ಒಂದು ಘನಮೀಟರ್‍ನಲ್ಲಿ ಇಂತಿಷ್ಟು ಕಿ.ಗ್ರಾಂ Kg/m 2 ಅಥವಾ ಒಂದು ಘನ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್‍ನಲ್ಲಿ ಇಂತಿಷ್ಟು ಗ್ರಾಮ್ g/cm 2ಎಂದು ಅಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ...

                                               

ಸಾಪೇಕ್ಷತ ಸಿದ್ಧಾಂತ

ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಿದ್ಧಾಂತ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಬಹು ಚರ್ಚಿತ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದುದು.ಇದು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಎರಡು ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಐನ್‍ಸ್ಟೈನ್ರವರು ೧೯೦೫ ರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು,ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ೧೯೧೫ರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಎಂದು ಪ್ರಕ ...

                                               

ಸೋಮಚಾಪ

ಸೋಮಚಾಪ ಚಂದ್ರನ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಕಾಮನಬಿಲ್ಲು. ಇದನ್ನು ಬಿಳಿ ಕಾಮನಬಿಲ್ಲು ಎಂದು ಸಹ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಚಂದ್ರನ ಬೆಳಕು ಮಂದವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸೋಮಚಾಪದ ಹೊಳಪು ಕಡಿಮೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ತುಸು ತ್ರಾಸದಾಯಕ ಕೂಡ. ಸೋಮಚಾಪವು ಯಾವಾಗಲೂ ಆಗಸದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ವಿರುದ ...

                                               

ಸ್ವತಂತ್ರ ವಸ್ತು

ಸ್ವತಂತ್ರ ವಸ್ತು ಎನ್ನುವುದು ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಘಟಕವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದಾದ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಯಂತ್ರಶಿಲ್ಪಿಗಳಿಂದ ಬಳಸಲಾಗುವ ಒಂದು ಜಾತಿವಾಚಕ ಪದ - ಅದು ಒಂದು ಚೆಂಡು, ಒಂದು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆ, ಲೋಲಕ, ದೂರದರ್ಶನ, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಏನೇ ಆಗಿರಲಿ. ಆ ವಸ ...

                                               

ಅಂಟು

ಅಂಟು ಎಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಎರಡು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಜೋಡಿಸಲು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದು ಸಿಮೆಂಟು, ಮರವಜ್ರ, ರಾಳವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚಿಗಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಅಂಟಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿವೆ. ಅಂಟು ವಿಮಾನ ನಿರ್ಮಾಣದಿಂದ ಹಿಡಿದು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮ ...

                                               

ಅಕ್ರಿಡಿನ್

ಸಾಂದ್ರತೆ 1.005 g/cm 3 ಕರಗು ಬಿಂದು 106-110 °C, 269 K, -60 °F at 760 mmHg ಕುದಿ ಬಿಂದು 344.86 °C, 618 K, 653 °F at 760 mmHg ಕರಗುವಿಕೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ 46.5 mg/Lಕರಗುವಿಕೆ Soluble in CCl 4, alcohols, C 2 H 5 2 O, C 6 H 6 ಅಮ್ಲತೆ p K a 5.58 20 °C ಉಷ್ಣರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ...

                                               

ಅಧಿಶೋಷಣೆ ಮತ್ತು ಅಧಿಶೋಷಕಗಳು

ಅಧಿಶೋಷಣೆ ಮತ್ತು ಅಧಿಶೋಷಕಗಳು. ಒಂದು ಅನಿಲ ಇಲ್ಲವೆ ದ್ರಾವಣದಲ್ಲಿರುವ ವಸ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಘನವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ದಟ್ಟತೆಹೊಂದುವ ಈ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಅಧಿಶೋಷಣೆ ಎಂದು ಹೆಸರು.

                                               

ಅಭ್ರಕ

ಅಭ್ರಕ ಗುಂಪಿನ ಹಾಳೆಗಳು ಸಿಲಿಕೇಟ್ ಖನಿಜಗಳು ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ನಿಕಟವರ್ತಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಧಿಷ್ಟವಾದ ಮೂಲ ವಿಭಜನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಈ ಎಲ್ಲವೂ ಮಾನೊಕ್ಲಿನಿಕ್ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಸುಳ್ಳು-ಷಟ್ಬುಜಾಕೃತಿ ಹರಳುಗಳ ಕಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒಲವು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ರಾಸ ...

                                               

ಅಮೈನೋ ಆಮ್ಲಗಳು

ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೈನೋ ಓಊ2 ಗುಂಪು ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲ್ -ಅಔಔಊ ಗುಂಪಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಅಮೈನೋ ಆಮ್ಲದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಕೇತಸೂತ್ರ ಖ.ಅಊಓಊ2.ಅಔಔಊ. ಒಂದೊಂದು ಅಮೈನೋ ಆಮ್ಲದಲ್ಲೂ ಖಗುಂಪು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ, -ಸ್ಥಾನವಲ್ಲದೆ ಬೇರೆಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೈನೋ ಗುಂಪಿರುವ ಇತರ ಅಮೈನೋ ಆಮ್ಲಗಳೂ ಇವೆ.ಇ ...

                                               

ಅಯಾನು

ಅಯಾನು) ಪರಮಾಣುವಿನ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಟಾನ್‍ಗಳೂ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್‍ಗಳೂ ಇರುವ ಬೀಜವಿದೆ. ಇದರ ಸುತ್ತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್‍ಗಳು ವಿವಿಧ ಕಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಭ್ರಮಿಸುತ್ತಿವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೀಜದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರೊಟಾನ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್‍ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಮಾನ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪರಮಾಣುವಿನ ನಿವ್ವಳ ವಿದ್ಯುದಂಶ ಸೊನ್ನೆ. ತಟ ...

                                               

ಅಯಾನ್ ವಿನಿಮಯಿಗಳು

ಅಯಾನ್ ವಿನಿಮಯಿಗಳು ಎಂದರೆ ತಮ್ಮ ಅಯಾನುಗಳನ್ನು ಒಂದು ದ್ರಾವಣದಲ್ಲಿರುವ ಇತರ ಅಯಾನುಗಳಿಗೆ ವಿನಿಮಯಿಸುವ ಘನರಾಸಾಯನಿಕ ವಸ್ತುಗಳು. ಈ ಕ್ರಿಯೆಯ ಹೆಸರು ಅಯಾನ್ ವಿನಿಮಯ.

                                               

ಅಲೋಹಗಳು

ಅಲೋಹಗಳು ಮೂಲವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗುಂಪಿನವು. ಈ ಪದಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಲಕ್ಷಣ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡುವುದು ಕಷ್ಟ. ಮೂಲವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಲೋಹ ಮತ್ತು ಅಲೋಹಗಳೆಂದು ಎರಡು ಸ್ಥೂಲವಾದ ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಬಹುದು. ಇಂಥ ವಿಂಗಡಣೆಗೆ ಆಧಾರ ಈ ಮೂಲವಸ್ತುಗಳು ಭೌತ ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕ ಗುಣಗಳಲ್ಲಿರುವ ಹಲವು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು.

                                               

ಅವೊಗಾಡ್ರೋ ನಿಯಮ

ಅವೊಗಾಡ್ರೋ ನಿಯಮ ವನ್ನು 1811ರಲ್ಲಿ ಅಮೆಡಿಯೋ ಅವೊಗಾಡ್ರೋ ಮಂಡಿಸಿದ. ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡಗಳು ಒಂದೇ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅನಿಲದ ಘನಗಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಅದರಲ್ಲಿನ ಕಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅನಿಲದ ಘನಗಾತ್ರ ಕುಗ್ಗಿದಂತೆ ಅದರಲ್ಲಿನ ಕಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

                                               

ಅಸಿಟಿಲೀನ್

Y verify what is: Y / N? ಅಸಿಟಿಲೀನ್ ಒಂದು ಬಣ್ಣರಹಿತ,ಜ್ವಲನಶೀಲಅನಿಲ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೆಸುಗೆಅನಿಲವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಔದ್ಯಮಿಕ ಕಚ್ಛಾವಸ್ತುವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಕ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದೆ.ಇದನ್ನು ೧೮೩೬ರಲ್ಲಿ ಎಡ್ಮಂಡ್ ಡೇವಿ೧೮೩೬ರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದರು.ಅನಂತರ ಫ್ರೆಂಚ್ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ್ನ ಮರ್ಸಿಲೀನ್ ಬೆರ್ತೆಲೋಟ್ ೧೮೬೦ರ ವ ...

                                               

ಅಸಿಟೋನ್

ಅಸಿಟೋನ್ ಒಂದು ಔದ್ಯಮಿಕ ದ್ರಾವಣ. ಇದು ಬಣ್ಣರಹಿತ,ಜ್ವಲನಶೀಲ ದ್ರಾವಣ. ಇದು ನೀರು,ಈಥರ್,ಎಥೆನಾಲ್ ಮುಂತಾದವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆರೆಯುವುದರಿಂದ ಹಲವಾರು ಉಪಯೋಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದ್ರಾವಕವಾಗಿ ಉಪಯೋಗದಲ್ಲಿದೆ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಉದ್ಯಮ,ಔಷಧ ಉದ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ...

                                               

ಅಸಿನ್ಯಾಫ್ತೀನ್

ಅಸಿನ್ಯಾಫ್ತೀನ್ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಸೂಜಿ ರೂಪದ ಹರಳಿನ ಅಸಿನ್ಯಾಫ್ತೀನ್ ಇಂಗಾಲದ ಒಂದು ಸಂಯುಕ್ತ. ಇದರ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ C 12 H 10 ಇದು ೯೫ ಸೆಂ.ಗ್ರೇ. ನಲ್ಲಿ ಕರಗುವುದು ಮತ್ತು ೨೭೮೦ ಸೆಂ. ಗ್ರೇ. ನಲ್ಲಿ ಕುದಿಯುವುದು. ಈ ಸಂಯುಕ್ತವನ್ನು ೨೬೦೦-೨೭೦೦ ಸೆಂ. ಗ್ರೇ.ನ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಕುದಿಯುವ ಕೋಲ್‍ಟಾರ್ ಎಣ ...

                                               

ಆಂತೋಸಯನಿನ್ಗಳು

ಆಂತೋಸಯನಿನ್‍ಗಳು ಇವು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಸ್ಯಜನ್ಯ ವರ್ಣದ್ರವ್ಯಗಳು. ರಾಸಾಯನಿಕವಾಗಿ ಗ್ಲೈಕೊಸೈಡುಗಳೆಂಬ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆಯ ಭಾಗವೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಉಳಿದ ಭಾಗವೇ ಬಣ್ಣವನ್ನುಂಟುಮಾಡಲು ಕಾರಣ. ಆಂತೋಸಯನಿನ್‍ಗಳು ಸಸ್ಯದ ಜೀವರಸದಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡು, ಹೂಗಳ ವರ್ಣವೈವಿಧ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ...

                                               

ಆಮ್ಲಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲಗಳು

ಆಮ್ಲಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲಗಳು ಎಂದರೆ ಲಿಟ್ಮಸ್ಸನ್ನು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸುವ, ಲೋಹಗಳು ಮೃತ್‍ಗಳು ಮುಂತಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವಿಲೀನಗೊಳಿಸುವ ಮತ್ತು ಕ್ಷಾರದ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ ಈ ಗುಣಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ವಸ್ತು ಆಮ್ಲ. ಇದು ರಾಬರ್ಟ್‍ಬಾಯಿಲ್ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲು ನೀಡಿದ ವಿವರಣೆ.

                                               

ಆಲ್ಕೀನ್

ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಒಂದು ದ್ವಿಬಂಧ ಇರುವ ಅಣುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವಿವೃತಶೃಂಖಲೆಯುಳ್ಳ ಅಪರ್ಯಾಪ್ತ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್‍ಗಳ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ನಾಮಕ್ಕೆ ಆಲ್ಕೀನ್ ಎಂದು ಹೆಸರು. ಇವು ಬಹುವರ್ತನಾಶೀಲ ಗುಣವುಳ್ಳವು. ಇವನ್ನು ಓಲಿಫೀನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಎಥಿಲಿನಿಕ್ ಹೈಡ್ರೊಕಾರ್ಬನ್‍ಗಳೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.

                                               

ಆಲ್ಡಿಹೈಡುಗಳು

ಆಲ್ಡಿಹೈಡು ಗಳು ಕೀಟೋನ್‍ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾರ್ಬೊನಿಲ್ ಪುಂಜವನ್ನುಳ್ಳ ಸಾವಯವ ಸಂಯಕ್ತಗಳು. ಇವನ್ನು ಎಂಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಣುಸೂತ್ರದಿಂದ ನಿರೂಪಿಸಬಹುದು. ಈ ಸಂಯುಕ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಖ ಹೈಡ್ರೊಜನ್, ಆಲ್ಕೈಲ್, ಅರೈಲ್, ಹೊಮೋಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಅಥವಾ ಹೆಟೆರೋಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಪುಂಜವಾಗಿರಬಹುದು. ಪಾಲಿಮರ್ ಮತ್ತು ಸುಗಂಧ ಉತ್ಪನ್ನಗ ...

                                               

ಆಸ್ಮಾಸಿಸ್

ಪೊರೆ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿರುವ ದ್ರವಗಳ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ವಹನದ ದಿಕ್ಕೂ ಇದೆ. ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಲೀನವಾದ ಒಂದು ವಸ್ತು ದ್ರಾವಣದ ಎಲ್ಲೆಡೆಯಲ್ಲೂ ಏಕಪ್ರಕಾರ ವ್ಯಾಪಿಸಿರುವುದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆಯ ದ್ರಾವಣ. ಇಂಥ ಒಂದು ದ್ರಾವಣದ ಎರಡು ಭಾಗಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಒಂದನೆಯದು ಪ್ರಬಲ, ಎರಡನೆಯದು ದ ...

                                               

ಆಹಾರಗಳ ನೀರ್ಗಳೆತ

ಆಹಾರಗಳ ನೀರ್ಗಳೆತ ಎಂದರೆ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿನ ನೀರಿನ ಅಂಶವನ್ನು ಮತ್ತು ತೇವವನ್ನು ತೆಗೆದು ಬಹುಕಾಲ ಕಾಪಿಡುವ ಬಗೆ. ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕರಣೆಯಲ್ಲಿ ನೀರ್ಗಳೆತ ಕ್ರಿಯೆ ಬಹು ಅಮೂಲ್ಯವಾದುದು.

                                               

ಇಂಗಾಲ ಸಂಯುಕ್ತ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ

ಜೀವಜನ್ಯ, ಎಂದರೆ ಸಸ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಜನ್ಯ ಸಂಯುಕ್ತಗಳ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಮೊದಲು ಸಾವಯವ ಆಗ್ರ್ಯಾನಿಕ್ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರವೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಂದಿನ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಜೀವದ ನೆರವಿಲ್ಲದೆ ಈ ಬಗೆಯ ಸಂಯುಕ್ತಗಳ ತಯಾರಿಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲವೆಂದು ನಂಬಿದ್ದುದರಿಂದ ಈ ಹೆಸರು ಬಂತು. ...

                                               

ಇದ್ದಿಲು

ಇದ್ದಿಲು ಇಂಗಾಲ, ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಉಳಿದ ಬೂದಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ, ಪ್ರಾಣಿ ಮತ್ತು ಸಸ್ಯ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ನೀರು ಮತ್ತು ಇತರ ಬಾಷ್ಪಶೀಲ ಘಟಕಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಪಡೆದ, ಒಂದು ತಿಳಿಗಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಶೇಷ. ಇದ್ದಿಲನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿಧಾನ ತಾಪ ವಿಘಟನೆಯಿಂದ, ಅಂದರೆ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಅಥವಾ ಇತರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಆಮ್ಲಜನಕದ ಅನ ...

                                               

ಇಮ್ಯೂನೋರಸಾಯನ ಶಾಸ್ತ್ರ

ಇಮ್ಯೂನೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫಾರಿಸಿಸ್ ಎಂದರೆ ಕಶೇರುಕ ಜೀವಿಗಳ ದೇಹದಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಶುದ್ದವಾದ ವಸ್ತುವೇ ಅಥವಾ ಹಲವಾರು ಪ್ರೋಟೀನುಗಳ ಮಿಶ್ರಣವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿಯುವ ವಿಧಾನ.

                                               

ಇಲ್ಮೆನೈಟ್

ಇಲ್ಮೆನೈಟ್ ಒಂದು ಖನಿಜ, ರಾಸಾಯನಿಕ ಸೂತ್ರ FeTiO3. ಇದು ರಾಂಬೊಹೀಡ್ರಲ್ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಹರಳುಗಳಾಗಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಹರಳುಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಂದವಾದ ಫಲಾಕೃತಿ ಇರುವುದು. ಅಲ್ಲದೆ ಅಸ್ಪಷ್ಟ ಮುದ್ದೆ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಣರಚನೆಯೂ ತೋರಿಬರುವುದುಂಟು. ಹಲವು ವೇಳೆ ಮರಳಿನೋಪಾದಿಯಲ್ಲೂ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ...

                                               

ಈಥರ್‍ಗಳು

ಇವನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಆಲ್ಕೋಹಾಲುಗಳೇ ಮೂಲವಸ್ತುಗಳು. ಈಥರುಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಲ್ಕೇನುಗಳಷ್ಟೇ ಜಡವಸ್ತುಗಳು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈಥರುಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುವ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲೂ ಈಥರ್ ಬಂಧನದ ಛೇದವಾಗುತ್ತದೆ. ತೀವ್ರ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಣುಛೇದಗೊಂಡು ಈಥರುಗಳು ಆಲ್ಡಿಹೈಡುಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ...

                                               

ಐಸೊಪ್ರೊಪೈಲ್ ಆಲ್ಕೊಹಾಲ್

200 ಸೆಂ. ಉಷ್ಣತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಂದ್ರತೆ 0.7856. ಕುದಿಯುವ ಬಿಂದು 82.40 ಸೆಂ.ನೀರು ಮತ್ತು ಆಗಾರ್ಯ್‌ನಿಕ್ ಲೀನಕಾರಿಗಳೊಡನೆ ಬೆರೆಯುವುದು. ನೀರಿನೊಡನೆ ನಿಯತ ಕುದಿಮಿಶ್ರಣ ಕುದಿಯುವ ಬಿಂದು 80.40 ಸೆಂ. ಕೊಡುವುದು. ಈ ಮಿಶ್ರಣದಲ್ಲಿ ಗಾತ್ರಾನುಸಾರ 91% ಆಲ್ಕೊಹಾಲ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಹ ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →